Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1985/LĐTBXH-TL về bảo lưu tiền lương làm căn cứ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành.

Số hiệu: 1985/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 08/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1985/LĐTBXH-TL
V/v: Bảo lưu tiền lương làm căn cứ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần nước ngầm II

 

Trả lời công văn số 13/TTNN2 ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Công ty Cổ phần Nước Ngầm II về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Trong thời gian trước đây, do điều kiện công ty Nước Ngầm II thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị cho việc cổ phần hoá nên chưa xếp lại hạng doanh nghiệp, vì vậy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị trong thời gian chưa xếp lại hạng doanh nghiệp thì viên chức quản lý tạm thời đóng bảo hiểm xã hội theo hạng đã được xếp.

2/ Hiện nay, công ty Nước Ngầm II đã chuyển đổi thành công ty cổ phần nhưng vẫn vận dụng xếp lương theo thang, bảng lương của doanh nghiệp nhà nước quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ thì Công ty căn cứ vào quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 08 năm 2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính để xếp hạng và đăng ký với cơ quan lao động địa phương làm căn cứ xếp lương đối với viên chức quản lý của công ty.

Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ TLTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN CÔNG 
 
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1985/LĐTBXH-TL về bảo lưu tiền lương làm căn cứ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.315
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40