Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1982/LĐTBXH-LĐTL điều chỉnh phân vùng quy định áp dụng tiền lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1982/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 17/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1982/LĐTBXH-LĐTL
V/v điều chỉnh phân vùng quy định áp dụng tiền lương tối thiểu

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 820/LĐTBXH ngày 10/6/2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh phân vùng quy định áp dụng mức lương tối thiểu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hiện nay, việc phân vùng địa bàn quy định mức lương tối thiểu áp dụng đối với các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP và Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ. Để có căn cứ trình Chính phủ ban hành các Nghị định nêu trên, hàng năm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đều tổ chức hội nghị, đồng thời gửi công văn lấy ý kiến chính thức của các cơ quan, địa phương, hiệp hội và nhà đầu tư trước khi trình Chính phủ quy định việc phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, đến nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đề nghị điều chỉnh một số địa bàn (huyện Chương Mỹ và Mê Linh) từ vùng III lên vùng II, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy rằng:

- Việc phân địa bàn theo 3 vùng hiện hành ban hành đối với địa bàn thành phố Hà Nội xuất phát từ đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn số 1421/UBND-VX ngày 23/9/2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, trình Chính phủ quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP , Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 áp dụng từ ngày 01/01/2009; đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn số 9097/UBND-LĐCSXH ngày 21/9/2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, trình Chính phủ quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP và Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 áp dụng từ ngày 01/01/2010 (giữ như năm 2009).

- Ngày 7/6/2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 1791/LĐTBXH-LĐTL đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, đánh giá và đề xuất việc điều chỉnh phân vùng hiện hành để thực hiện từ năm 2011. Vì vậy, đề nghị quý Sở sớm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát và đề xuất việc điều chỉnh phân vùng hiện hành trên địa bàn thành phố Hà Nội (trong đó có việc điều chỉnh phân vùng đối với huyện Chương Mỹ và Mê Linh) để thực hiện từ năm 2011.

Trước mắt, để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng lao động, người lao động, cũng như xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, trong năm 2010 đề nghị quý Sở phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố và tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động hướng dẫn các doanh nghiệp và người lao động làm việc trên địa bàn huyện Chương Mỹ và Mê Linh thỏa thuận mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định phù hợp với mức tiền công của các địa bàn quận, huyện lân cận.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn các doanh nghiệp và người lao động thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu VP, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1982/LĐTBXH-LĐTL điều chỉnh phân vùng quy định áp dụng tiền lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.641
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10