Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 197/LĐTBXH-TL về tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 197/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 18/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/LĐTBXH-TL
V/v: Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 3336/BNN-TCCB ngày 14/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thỏa thuận để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tạm thời bản tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ đối với các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên để bảo đảm đúng yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng công ty sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính và tương đương, chuyên viên cao cấp và tương đương theo đúng Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2/ Việc tổ chức thi nâng ngạch của Tổng công ty phải căn cứ vào yêu cầu công việc quy định tại phần B, Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nói trên, tránh tình trạng nâng ngạch tràn lan.

3/ Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng công ty hoàn chỉnh các tiêu chuẩn để ban hành tạm thời. Sau 2 năm thực hiện, cần tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện, hoàn thiện bản tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ để ban hành chính thức và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL (2)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 197/LĐTBXH-TL ngày 18/01/2007 về tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.129

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219