Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1969/LĐTBXH-ATLĐ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với công nhân quản lý đường sông do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1969/LĐTBXH-ATLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1969/LĐTBXH-ATLĐ
V/v: giải quyết chế độ, chính sách đối với công nhân quản lý đường sông

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Trả lời công văn số 2314/BGTVT-TCCB ngày 11/4/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc giải quyết chế độ chính sách đối với công nhân quản lý đường sông, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc công nhận 5 chức danh dưới đây:

- Công nhân hàng giang;

- Công nhân quản lý đường sông;

- Công nhân trực trạm quản lý đường sông;

- Công nhân quản lý đường thủy;

- Công nhân quản lý đường thủy nội địa;

Đều là nghề, công việc thuộc chức danh nghề: “Trực trạm quản lý đường sông, ven biển, lòng hồ” trong danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm” do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995.

2. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trong Ngành Giao thông vận tải khi ghi sổ bảo hiểm xã hội cho những người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cần ghi đúng chức danh có trong “Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm” đã được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (05 bản);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (04 bản);
- Vụ Bảo hiểm xã hội;
- Vụ Tiền lương – Tiền công;
- Lưu: VP; Cục ATLĐ (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1969/LĐTBXH-ATLĐ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với công nhân quản lý đường sông do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.476
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112