Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1968/TCDN-HSSV xây dựng kế hoạch Dạy nghề, tạo Việc làm cho người khuyết tật do Tổng cục Dạy nghề ban hành

Số hiệu: 1968/TCDN-HSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Dạy nghề Người ký: Dương Đức Lân
Ngày ban hành: 06/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1968/TCDN-HSSV
V/v Xây dựng kế hoạch Dạy nghề, tạo Việc làm cho người khuyết tật

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ Quyết định 1019/QĐ-TTg ngày 5/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số 1449/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao trách nhiệm thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020;

Để triển khai thực hiện mục tiêu nhiệm vụ dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch dạy nghề và tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật trên địa bàn giai đoạn 2013 - 2015 và năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau:

- Số người khuyết tật trên địa bàn hiện đang quản lý. Số người khuyết tật còn khả năng lao động, trong đó ước số đang có việc làm và thu nhập ổn định.

+ Dự kiến số người khuyết tật có nhu cầu học nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm phù hợp (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

+ Các đề xuất, kiến nghị để đảm bảo thực hiện.

Kế hoạch Dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật được Ủy ban nhân dân tỉnh/Thành phố phê duyệt và gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề, 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội) chậm nhất là ngày 15/11/2012 để tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HSSV.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Dương Đức Lân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1968/TCDN-HSSV ngày 06/11/2012 xây dựng kế hoạch Dạy nghề, tạo Việc làm cho người khuyết tật do Tổng cục Dạy nghề ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.852

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248