Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1962/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với thành viên BKS do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1962/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1962/LĐTBXH-LĐTL
V/v: chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với thành viên BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trả lời công văn số 24/HĐQL ngày 18/4/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì thành viên Ban kiểm soát công ty mẹ trong Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập được hưởng phụ cấp trách nhiệm mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung (không phải mức 0,8 như nêu trong công văn 24/HĐQL).

Tuy nhiên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin ghi nhận ý kiến của Ngân hàng Phát triển Việt Nam để xem xét, cân đối lại mức phụ cấp trách nhiệm đối với thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty hạng đặc biệt cho phù hợp khi sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương vào cuối năm 2008.

Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng Phát triển Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL (3)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1962/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với thành viên BKS do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.007
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237