Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1943/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 22/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1943/LĐTBXH-TL
V/v: hướng dẫn xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:

Công ty cổ phần bến xe khách Tây Ninh
(Đường Trưng Nữ Vương, phường II, thị xã Tây Ninh, Tây Ninh)

Trả lời công văn số 12/BXK ngày 24/5/2005 của Công ty cổ phần Bến xe khách Tây ninh về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định hiện hành, các công ty cổ phần tự xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, cơ chế trả lương hoặc vận dụng các quy định của Nhà nước về chế độ tiền lương đối với công ty nhà nước. Trường hợp Công ty trước đây áp dụng chế độ tiền lương, tiền thưởng của công ty nhà nước, nay có nhu cầu thì tiếp tục được vận dụng chế độ tiền lương đối với công ty nhà nước quy định tại Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Nghị định nêu trên.

2/ Tại Điểm 1, Mục III của Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước quy định: mức tăng tiền lương bình quân được tính theo số thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc (kể cả Giám đốc đơn vị thành viên hạch toán độc lập của công ty); mức tăng năng suất lao động bình quân được tính chung của toàn Công ty theo quy định tại Thông tư số 09/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội .

Như vậy, khi xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch cho Giám đốc công ty thì mức tăng tiền lương bình quân chỉ tính riêng đối với Giám đốc công ty, mức tăng năng suất lao động bình quân được tính chung của toàn Công ty theo quy định. Quỹ lương này do Hội đồng quản trị công ty xem xét, quyết định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở LĐTBXH tỉnh Tây Ninh;
- Lưu VP, Vụ TL

TL/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1943/LĐTBXH-TL ngày 22/06/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.769

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!