Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 193/QLLĐNN-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước Người ký: Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ngày ban hành: 14/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/QLLĐNN-ĐT
V/v: Nâng cao nhận thức cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

 

Trong những năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ việc tranh chấp giữa người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và người sử dụng lao động không được các doanh nghiệp phát hiện và xử lý kịp thời. Một vài tổ chức ở nước ngoài chống đối Việt Nam đã lợi dụng tình trạng đó và lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người lao động để thông qua hình thức trợ giúp nhân đạo để thâm nhập vào cộng đồng lao động, xuyên tạc chính sách xuất khẩu lao động của Nhà nước ta, kích động người lao động có những hành vi chống phá quan hệ hợp tác lao động và quan hệ hữu nghị giữa nước ta với các nước nhận lao động Việt Nam.

Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp:

1. Chấn chỉnh công tác quản lý lao động ngoài nước: phải có cán bộ quản lý lao động tại    các nước có nhiều lao động do doanh nghiệp đưa đi, thường xuyên theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh đối với người lao động. Trường hợp có các hiện tượng bị lợi dụng như trên, phải báo cáo ngay các cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

2. Tăng cường chất lượng công tác phổ biến kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Các doanh nghiệp phải phổ biến đầy đủ, chi tiết các nội dung theo quy định của pháp luật, đặc biệt là phổ biến cho người lao động cách thức liên lạc với doanh nghiệp, với Đại sứ quán và với cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ khi có vụ việc phát sinh.

Các doanh nghiệp cần phổ biến kỹ cho người lao động trước khi đi về âm mưu và các hành vi lợi dụng của các tổ chức phản động để người lao động biết và chủ động phòng tránh.

Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục Lãnh sự - BNG (để phối hợp)
- Lưu: VT, ĐT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 193/QLLĐNN-ĐT ngày 14/02/2011 về nâng cao nhận thức cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.381

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.53.185