Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1900/LĐTBXH-LĐTL về chính sách lao động dôi dư trong doanh nghiệp cổ phần hóa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1900/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Chu Hoàng Anh
Ngày ban hành: 11/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1900/LĐTBXH-LĐTL
V/v Chính sách lao động dôi dư trong doanh nghiệp cổ phần hóa.

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Trả lời công văn số 387/MBN-PMBN ngày 25/5/2010 của Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a, khoản 4, mục I và điểm b, điểm c, khoản 1, mục IV Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì thời điểm chốt danh sách người lao động để giải quyết lao động dôi dư tại công ty thực hiện cổ phần hóa là thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố giá trị doanh nghiệp; phương án giải quyết lao động dôi dư phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và trên cơ sở phương án đã được duyệt, doanh nghiệp ký quyết định cho người lao động thôi việc và giải quyết chế độ lao động dôi dư đối với người lao động.

Đối với Công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án lao động dôi dư thì căn cứ phương án đã được phê duyệt để giải quyết chế độ cho người lao động. Trường hợp vì nhiều lý do khác nhau, việc giải quyết chế độ bị chậm và trong thời gian này người lao động đã làm thủ tục nghỉ hưu thì cũng vẫn được hưởng các khoản trợ cấp theo quy định. Đối với trường hợp người lao động dôi dư bị chết sau khi có quyết định cho thôi việc mà chưa nhận số tiền theo chính sách lao động dôi dư được hưởng thì công ty chuyển số tiền này cho người quản lý di sản của người chết theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Chu Hoàng Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1900/LĐTBXH-LĐTL về chính sách lao động dôi dư trong doanh nghiệp cổ phần hóa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.041
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106