Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1898/TCT-TTr về việc xác định quỹ lương năm 2006 cho Công ty cao su Lộc Ninh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1898/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1898/TCT-TTr
V/v xác định quỹ lương năm 2006 cho Công ty cao su Lộc Ninh.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 1158/CT-TTra ngày 06/09/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Phước đề nghị hướng dẫn về việc thực hiện chính sách xác định quỹ lương năm 2006, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty Cao Su Lộc Ninh là đơn vị thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Quỹ tiền lương của Công ty do tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao. Năm 2006, Công ty xác định quỹ lương trên cơ sở số kế hoạch. Căn cứ theo hướng dẫn tại Phần C, Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/1/2001 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước, đề nghị Cục thuế yêu cầu công ty giải trình. Trong trường hợp kết thúc năm tài chính tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tiến hành quyết toán quỹ tiền lương năm 2006 cho Công ty Cao su Lộc Ninh theo đúng chế độ quy định thì được xác định là khoản chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ theo quy định tại điểm 5, mục IV, Phần D, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ: “5. Cơ sở kinh doanh sau khi đã nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế mới phát hiện ra sai sót và cần điều chỉnh số liệu thì xử lý như sau: 5.2 Nếu quá thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế … thì cơ sở kinh doanh nộp tờ khai quyết toán thuế điều chỉnh thay thế tờ khai quyết toán thuế đã nộp cho cơ quan thuế và nộp thuế theo tờ khai quyết toán thuế điều chỉnh, đồng thời nộp phạt về hành vi chậm nộp tờ khai quyết toán thuế”, trường hợp sau khi có văn bản quyết toán tiền lương theo đúng chế độ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Lộc Ninh không thực hiện điều chỉnh báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế TNDN thì Cục thuế ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tình Bình Phước được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTr. (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1898/TCT-TTr về việc xác định quỹ lương năm 2006 cho Công ty cao su Lộc Ninh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.171
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33