Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1897/LĐTBXH-PC đẩy mạnh triển khai tuyên truyền pháp luật lao động theo Đề án 31 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1897/LĐTBXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 11/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1897/LĐTBXH-PC
V/v đẩy mạnh triển khai tuyên truyền pháp luật lao động theo Đề án 31

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
- Bộ Tư pháp
- Bộ Tài chính
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012”, năm 2009, năm đầu thực hiện Đề án, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Đề án, tất cả các cơ quan chủ trì các Tiểu Đề án đều đã tích cực triển khai có hiệu quả.

Các Bộ, ngành và chính quyền các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách đến người lao động và người sử dụng lao động, tích cực tham gia giải quyết việc làm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đã cuốn hút đông đảo người lao động cả nước tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tuy nhiên kết quả công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, mới ở bề nổi, chưa sâu rộng, chưa đến được nhiều cơ sở và người lao động, người sử dụng lao động.

Nhằm đưa pháp luật, chính sách đến với đại đa số người lao động và người sử dụng lao động, để họ hiểu quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành đúng pháp luật. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và một số Bộ, ngành chủ trì các Tiểu đề án và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai một số công việc sau đây:

- Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Đề án 31 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012”, để đảm bảo đúng tiến độ và mục tiêu của Đề án.

- Đầu tư nguồn lực, triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như thông qua hội nghị, hội thảo, sách báo, phim ảnh, tờ rơi, áp phích, trên các phương tiện thông tin đại chúng để đưa pháp luật, chính sách, đặc biệt là pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội đến với người lao động và người sử dụng lao động, nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật để họ tôn trọng và thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp khắc phục. Phối hợp với Công đoàn tích cực tham gia giải quyết tranh chấp lao động và đình công, góp phần ổn định quan hệ lao động và sản xuất kinh doanh ở cơ sở, hạn chế tranh chấp lao động và đình công, giải quyết kịp thời và triệt các tranh chấp lao động.

Đề nghị các cơ quan chủ trì các tiểu Đề án và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố gửi Báo cáo kết quả triển khai 6 tháng đầu năm 2010 về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế, thường trực Đề án, điện thoại: 0438.269.545, email: ntduong234@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1897/LĐTBXH-PC đẩy mạnh triển khai tuyên truyền pháp luật lao động theo Đề án 31 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.454
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33