Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1890/BXD-KTXD về việc điều chỉnh chi phí nhân công do điều chỉnh tiền lương tối thiểu đối với hợp đồng xây dựng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1890/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1890/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh chi phí nhân công do điều chỉnh tiền lương tối thiểu đối với hợp đồng xây dựng trọn gói.

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 3004/UBND-KTN ngày 27/8/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về điều chỉnh chi phí nhân công do điều chỉnh tiền lương tối thiểu đối với hợp đồng xây dựng trọn gói. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Do đặc điểm của sản phẩm xây dựng, chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm xây dựng bao gồm cả các chi phí theo chế độ chính sách đối với người lao động và được thực hiện thông qua hợp đồng giao nhận thầu giữa nhà thầu và chủ đầu tư. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, sau khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu thì phải điều chỉnh lại chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình; khoản chi phí điều chỉnh (tăng thêm) để nhà thầu trả lương tăng thêm cho người lao động.

Căn cứ nội dung các Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình (Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 và Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005, Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006, Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008) chủ đầu tư điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình. Căn cứ dự toán điều chỉnh, chủ đầu tư và nhà thầu ký bổ sung giá hợp đồng làm cơ sở thanh toán hợp đồng. Trường hợp thực hiện theo giá hợp đồng trọn gói, trong nội dung hợp đồng các bên cam kết không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo bổ sung hợp đồng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo qui định. Việc thanh toán, quyết toán thực hiện theo nội dung hợp đồng và các qui định hiện hành. Bộ Xây dựng thống nhất quan điểm 2 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại văn bản số 3004/UBND-KTN.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1890/BXD-KTXD về việc điều chỉnh chi phí nhân công do điều chỉnh tiền lương tối thiểu đối với hợp đồng xây dựng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.162
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30