Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 189/ATLĐ-CSQP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Vũ Như Văn
Ngày ban hành: 23/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 189/ATLĐ-CSQP
v/v: việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Thư viện Hà Tĩnh

Trả lời công văn ngày 26/7/2005 của Thư viện tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ, Cục An toàn lao động, Bộ lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

I. Theo quy định tại Khoản 1, và 2 Điều 72 của Bộ Luật Lao Động:

1- Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục). Người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật hoặc vào một ngày cố định khác trong tuần;

- Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ Tuần tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày thì các đơn vị thực hiện phải: Hoàn thành khối lượng công việc được giao, bảo đảm số lượng chất lượng và hiệu quả; không được tăng chí phí hành chính; không tăng biên chế; không tăng quỹ lương trừ một số trường hợp đặc biệt; Đối với các đơn vị do tính chất công việc không thực hiện nghỉ hàng tuần vào ngày thứ 7 và chủ nhật thì sắp xếp vào ngày nghỉ khác trong tuần.

2- Cách bố trí của Thư viện tỉnh Hà Tĩnh cho các cán bộ phòng phục vụ thực hiện tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, nghỉ thứ 6 và thứ 7 đã được bàn bạc và thống nhất giữa cấp ủy, chuyên môn, công đoàn và đã có nghị quyết của tập thể là hoàn toàn phù hợp với các quy định nêu tại Khoản 1, 2 Điều 72 Bộ Luật Lao Động và Quyết định 188/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, không áp dụng chế độ trả lương làm thêm giờ khi sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần từ chủ nhật sang thứ sáu trong trường hợp này.

Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để Thư viện tỉnh Hà Tĩnh biết, giải thích cho người lao động hiểu và thực hiện đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Vụ tiền lương, Bộ Nội Vụ;
-Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh;
-Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh;
-Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Hà Tĩnh;
-Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh;
-Vụ TL – TC, Bộ LĐTBXH;
-Lưu HCTC, CSQP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Như Văn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 189/ATLĐ-CSQP ngày 23/08/2005 về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ , Cục An toàn lao động, do Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.368

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!