Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1843TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1843 TCT/DNK

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Câu hỏi số 48: DNTN hoạt động thi công XDCB trong năm 2003 có chi phí tiền lương cho nhân công thi công công trình. Chứng từ chi gồm hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận lao động, bảng chấm công, phiếu chi trả có chữ ký người nhận tiền. Số thực chi trả tiền lương, tiền công cao hơn đơn giá tiền công trong dự toán XDCB khi kiểm tra chi phí, cơ quan Thuế không chấp nhận khoản tiền lương, tiền công đã chi cao hơn đơn giá tiền công trong dự toán XDCB như vậy có đúng không?

Trả lời: Theo quy định tại Điểm 3, Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì cơ sở kinh doanh trả lương thông qua hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể thì tiền lương, tiền công được xác định theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể. Cơ sở kinh doanh phải đăng ký với cơ quan Thuế kế hoạch tiền lương trong đó nêu rõ: số lao động thực tế năm trước; số lao động dự kiến năm kế hoạch; quỹ lương thực tế năm trước; quỹ lương kế hoạch; quy chế trả lương: mức lương tối thiểu, tối đa, thời gian xác định nâng bậc lương, các quy định khác trong quy chế trả lương. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký tiền lương với cơ quan Thuế thì việc quyết toán thuế TNDN căn cứ vào mức thu nhập bình quân của từng ngành nghề tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định để xác định chi phí tiền lương, tiền công tối đa được hạch toán vào chi phí hợp lý.

Căn cứ quy định trên, nếu cơ sở kinh doanh trả lương theo hợp đồng lao động và đã đăng ký kế hoạch tiền lương theo quy định với cơ quan Thuế thì tiền lương trả cho người lao động theo hợp đồng lao động được xác định là chi phí hợp lý, trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký kế hoạch lương với cơ quan Thuế thì khi quyết toán thuế TNDN căn cứ để tính chi phí tiền lương là mức thu nhập bình quân của ngành xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp không xây dựng mức thu nhập bình quân thì chi phí tiền lương được xác định căn cứ vào định mức tiền lương trong dự toán XDCB.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết trả lời doanh nghiệp.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), DNK (2b)

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1843TCT/DNK ngày 14/06/2005 về việc chi phí tiền lương cho nhân công thi công công trình do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.126

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!