Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1790/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc đối với người lao động trong công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1790/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 26/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1790/LĐTBXH-LĐTL
V/v về trợ cấp thôi việc đối với người lao động trong công ty nhà nước.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 282/LĐTBXH-CSLĐ    ngày 29/4/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c, khoản 3, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động thì trường hợp người lao động làm việc ở nhiều doanh nghiệp nhà nước do chuyển công tác trước ngày 01/01/1995 thì tính trợ cấp cho người lao động ở từng doanh nghiệp, tiền lương của người lao động trước ngày 01/4/1993 được quy đổi theo Nghị định số 25/CP, Nghị định số 26/CP tại thời điểm 01/4/1993.

Đối với ông Đoàn Thanh Tiến đã làm việc tại Công ty giống cây trồng Bình Trị Thiên từ tháng 7/1972 đến tháng 9/1987 sau đó từ tháng 10/1987 đến tháng 12/2003 làm việc tại công ty Lâm nghiệp Bắc Quảng Bình, thì:

- Tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc cho thời gian từ tháng 7/1972 đến tháng 9/1987 đối với ông Tiến là mức tiền lương được quy đổi theo Nghị định số 25/CP, 26/CP tại thời điểm 01/4/1993  (Quy đổi về mức lương đã được quy định cụ thể trong thang lương, bảng lương tại thời điểm 01/4/1993).

- Đối với trường hợp Công ty giống cây trồng Bình Trị Thiên đã chấm dứt hoạt động thì Công ty Lâm nghiệp Bắc Quảng Bình được ngân sách nhà nước hoàn trả khoản trợ cấp thôi việc mà công ty đã trả cho ông Tiến cho thời gian làm việc từ tháng 7/1972 đến tháng 9/1987.

Trình tự, thủ tục đề nghị ngân sách nhà nước hoàn trả khoản trợ cấp thôi việc nêu trên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Vì vậy, đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình trao đổi với Bộ Tài chính để được trả lời cụ thể.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình biết và thực hiện theo quy định./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

 

 

 

 

Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1790/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc đối với người lao động trong công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.267
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33