Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1709/VPCP-ĐMDN về chính sách đối với lao động dôi dư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1709/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 17/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1709/VPCP-ĐMDN
V/v chính sách đối với lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 298/BNN-ĐMDN ngày 29 tháng 01 năm 2010); ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 45/LĐTBXH-LĐTL ngày 06 tháng 01 năm 2010) về việc giải quyết chế độ cho lao động dôi dư cho Công ty Khai thác và Dịch vụ hải sản Biển Đông khi chuyển thành Công ty TNHH một thành viên, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý vận dụng quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư của Công ty Khai thác và Dịch vụ hải sản Biển Đông khi chuyển thành Công ty TNHH một thành viên như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính phê duyệt danh sách lao động dôi dư bảo đảm đúng đối tượng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1709/VPCP-ĐMDN về chính sách đối với lao động dôi dư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.185
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155