Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1641/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chế độ nâng bậc lương, nâng ngạch lương

Số hiệu: 1641/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 17/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1641/LĐTBXH-TL
V/v: chế độ nâng bậc lương, nâng ngạch lương

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2006 

 

 Kính gửi: Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Trả lời công văn số 3533/NHNN-TCCB ngày 08/5/2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu thay thế, sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong đó có Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động trong doanh nghiệp nhà nước. Trong khi Thông tư mới chưa ban hành, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các Ngân hàng thương mại quốc doanh tiếp tục thực hiện việc nâng bậc lương, nâng ngạch lương theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 nói trên, trong đó điều kiện để xét nâng bậc lương hàng năm đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngạch lương chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp là phải có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại doanh nghiệp ít nhất 3 năm.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các Ngân hàng thương mại quốc doanh thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL.

TL/ BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
 Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1641/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chế độ nâng bậc lương, nâng ngạch lương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.457

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0