Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1628/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 26/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1628/BHXH-TCCB
V/v hướng dẫn bổ sung thông báo đăng tin tuyển dụng viên chức năm 2011

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện đăng tin thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng dẫn tại Công văn số 1480/BHXH-TCCB ngày 14/4/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng hồ sơ đăng ký tuyển dụng và tạo điều kiện cho người lao động nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thêm một số nội dung về thông tin tuyển dụng như sau:

Ngoài việc thông báo tuyển dụng như đã đăng theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1480/BHXH-TCCB ngày 14/4/2011, đề nghị bổ sung việc đăng tin tuyển dụng và triển khai thực hiện một số việc sau:

1- Để thuận tiện cho người lao động có nguyện vọng đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố khác với nơi đang cư trú, người lao động có thể nộp hồ sơ và lệ phí thi tuyển tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố nơi đang cư trú.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A hiện đang ở Hà Nội, có nhu cầu thi tuyển vào làm việc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang, ngoài địa điểm nộp hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Văn A có thể nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng và lệ phí thi tuyển tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. (Điểm thi tuyển và xét kết quả trúng tuyển theo điểm chuẩn áp dụng cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang).

2- Liên hệ với các Trung tâm Giới thiệu việc làm tại các tỉnh, thành phố để đăng ký thông tin tuyển dụng hoặc tham gia tổ chức bàn tiếp nhận hồ sơ tại các phiên giới thiệu việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm tại các tỉnh, thành phố tổ chức để tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng.

3- Đăng tải thông tin tuyển dụng trên Website của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng (Báo viết, Đài phát thanh, đài truyền hình của địa phương) từ 3 - 5 kỳ liên tiếp và gửi Báo viết của tỉnh, thành phố đăng tải thông tin tuyển dụng viên chức năm 2011 về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để theo dõi.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB (3).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1628/BHXH-TCCB về hướng dẫn bổ sung thông báo đăng tin tuyển dụng viên chức ngày 26/04/2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.121

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86