Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 159/UBND-NĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành: 16/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/UBND-NĐ
V/v đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Sở Công nghiệp;
- Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong khai thác đá gây nhiều thiệt hại về người và vật chất, để triển khai thực hiện Công điện khẩn số 01/CĐ-BLĐTBXH ngày 05/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội nhằm phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tai nạn có thể xảy ra trong khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khi lập Đề án xin khai thác, chế biến khoáng sản phải nêu rõ về quy mô khai thác, chế biến, công cụ, quy trình, kỹ thuật; đặc biệt phải có các biện pháp bảo đảm an toàn lao động có tính khả thi cao.

2. Trên cơ sở Đề án khai thác, chế biến khoáng sản của tổ chức, cá nhân, giao Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thẩm định và thống nhất ý kiến, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cấp phép cho tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến khoáng sản khi đủ điều kiện bảo đảm về an toàn lao động. Trong quá trình các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động thương binh và xã hội, có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy trình, kỹ thuật khai thác, chế biến các biện pháp bảo đảm an toàn lao động; tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn lao động phải lập hồ sơ để xử lý, trường hợp thường xuyên vi phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng phải báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền đình chỉ hoạt động.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thường xuyên giám sát, kiểm tra các đơn vị có hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý, tiến hành lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các tổ chức, cá nhân hiện đang khai thác, chế biến khoáng sản Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra quy trình, kỹ thuật khai thác, chế biến và các biện pháp bảo đảm an toàn lao động đang thực hiện, nếu tổ chức, cá nhân không đảm bảo an toàn lao động trong khai thác, chế biến khoáng sản phải quy định thời gian để khắc phục; trường hợp trong thời gian quy định mà tổ chức, cá nhân không khắc phục xong thì tiến hành lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, chế biến khoáng sản lập đầy đủ thủ tục, kiểm tra hồ sơ xin phép khai thác, chế biến khoáng sản của tổ chức, cá nhân và trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K4, K6, K9(T23b);

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 159/UBND-NĐ ngày 16/01/2008 đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.188

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!