Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 155/HĐND-VP năm 2018 đính chính Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 155/HĐND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Phạm Thị Hồng Yên
Ngày ban hành: 03/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/HĐND-VP
V/v đính chính Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang

Hà Giang, ngày 03 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Nội vụ; Lao động TB&XH;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh;
- TTr.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh.

Do sơ suất trong quá trình rà soát, chỉnh lý Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu; tại điểm b, Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND quy định: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại điểm b, Khoản 2 Điều này: Được tỉnh hỗ trợ một lần hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) và không được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định”.

Nay Thường trực HĐND tỉnh xin đính chính sai sót tại điểm b, Khoản 4, Điều 1 của Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018, và sửa lại như sau:

“b) Đối tượng nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này: Được tỉnh hỗ trợ hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) và được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.

Thường trực HĐND tỉnh thông báo đến Đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan biết để tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- LĐ Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND; UBND tỉnh;
- LĐ các phòng, TTTT thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Thị Hồng Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 155/HĐND-VP năm 2018 đính chính Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


838

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64