Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1549/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1549/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Xuân Thành
Ngày ban hành: 13/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1549/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vàng Phước Sơn
(xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam)

Trả lời công văn số 63-09/PSGC ngày 06 tháng 5 năm 2009 của quý Công ty về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì các công ty ngoài nhà nước được quyền tự quy định hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương quy định đối với các công ty nhà nước để trả cho người lao động công bằng, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và điều kiện lao động của doanh nghiệp.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút và điều kiện thực tế tại địa bàn Công ty hoạt động, để thu hút được lao động phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy Công ty có thể vận dụng mức phụ cấp thu hút 50% so với mức lương cơ bản trong hợp đồng lao động cho 3 năm đầu và 30% cho 2 năm tiếp theo. Việc vận dụng chế độ phụ cấp thu hút của Công ty phải được quy định cụ thể trong quy chế trả lương hoặc ghi trong thoả ước tập thể của Công ty, được đăng ký cùng hệ thống thang lương. bảng lương của Công ty với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam và công bố cho người lao động trong Công ty được biết.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty được biết và vận dụng theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
 PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1549/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.155
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123