Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1529/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức Công đoàn

Số hiệu: 1529/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đặng Ngọc Tùng
Ngày ban hành: 15/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1529/TLĐ
V/v: Thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức Công đoàn

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

- LĐLĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các công đoàn ngành TW.
- Các công đoàn Tcông ty.

 

Để tăng cường công tác quản lý ngân sách công đoàn, thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức công đoàn. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn, các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện tốt một số nội dung công việc sau đây:

1/ Quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình hành động số 704/Ctr-TLĐ ngày 28/4/2006 của Công đoàn thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 13/01/2005 của ĐCT TLĐ về việc tăng cường công tác quản lý ngân sách công đoàn, thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống công đoàn, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên nhằm chống tham nhũng, thực hành Tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức công đoàn.

2/ Không được sử dụng ngân sách công đoàn để tổ chức các đoàn đi giao lưu, tham quan, du lịch cả trong và ngoài nước. Không chi cho việc tiếp đón các đoàn đến đơn vị mình giao lưu, tham quan, du lịch. Không chi thưởng, biếu, tặng, cho sai quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn. Không mua sắm tài sản vượt định mức tiêu chuẩn quy định.

3/ Triệt để Tiết kiệm trong chi tiêu tiếp khách, hội nghị, việc tổ chức hội nghị phải thực hiện theo quy định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng chính phủ về quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

4/ UBKT và Ban Tài chính của các cấp công đoàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thu-chi-quản lý ngân sách công đoàn để phát hiện, ngăn ngừa và kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

5/ Thực hiện công khai, minh bạch thu-chi-quản lý ngân sách công đoàn, phát huy vai trò giám sát của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong thu-chi-quản lý ngân sách công đoàn ở đơn vị.

Nhận được công văn này Ban Thường vụ công đoàn các cấp, các đồng chí Chủ tịch, Thủ trưởng các đơn vị phải kiểm Điểm việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TLĐ của ĐCT TLĐ tại địa phương, ngành, đơn vị để chấn chỉnh, xử lý sai phạm, khuyết Điểm và có kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC


 
 
Đặng Ngọc Tùng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1529/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức Công đoàn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.745
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125