Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1514/LĐTBXH-LĐTL về việc tham gia ý kiến về kinh phí chi trả trợ cấp đối với lao động dôi dư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1514/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Chu Hoàng Anh
Ngày ban hành: 11/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1514/LĐTBXH-LĐTL
V/v tham gia ý kiến về kinh phí chi trả trợ cấp đối với lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

Bộ Tài chính
(Cục Tài chính doanh nghiệp)

 

Trả lời công văn số 5436/BTC-TCDN ngày 14/4/2009 của Bộ Tài chính về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 5436/BTC-TCDN thì trường hợp bà Nguyễn Thị Trúc Bạch đã được Công ty Dịch vụ và Thương mại thành phố quyết định cho nghỉ việc hưởng chế độ lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 nhưng do bà Bạch chưa nhận trợ cấp nên Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại thành phố đã trả lại khoản trợ cấp của bà Bạch cho Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư. Nay, bà Bạch đề nghị được nhận số tiền trợ cấp theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP và Bộ Tài chính dự kiến đề nghị giải quyết chế độ thôi việc đối với bà Bạch theo Điều 14, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003;

Về vấn đề trên, đề nghị Bộ Tài chính cần trao đổi cụ thể với Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại thành phố để có phương án xử lý cho phù hợp, tránh tình trạng để xảy ra khiếu kiện của người lao động. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thấy rằng, trường hợp quyết định của Công ty Dịch vụ và Thương mại thành phố về giải quyết nghỉ việc hưởng chế độ lao động dôi dư đối với bà Bạch vẫn có hiệu lực thì Bộ Tài chính cần có hướng dẫn về nguồn kinh phí phù hợp để chi trả phần trợ cấp theo chế độ đối với lao động dôi dư cho bà Bạch theo quy định. Trường hợp, quyết định giải quyết nghỉ việc hưởng chế độ lao động dôi dư đối với bà Bạch đã được thu hồi, bà Bạch được nhận trở lại tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động ở Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại thành phố thì mới có thể thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Bạch theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để quý Bộ tham khảo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo)
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Chu Hoàng Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1514/LĐTBXH-LĐTL về việc tham gia ý kiến về kinh phí chi trả trợ cấp đối với lao động dôi dư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.146
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37