Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14908/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19 khi người nước ngoài nhập cảnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 14908/SLĐTBXH-VLATLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Lâm
Ngày ban hành: 11/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14908/SLĐTBXH-VLATLĐ
V/v thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 khi người nước ngoài nhập cảnh

Thành phố HCMinh, ngày 11 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Các Tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố

Thực hiện Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch covid-19; và Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19;

Để tạo điều kiện và hỗ trợ cho chuyên gia được nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 về an toàn phòng, chống dịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp có nộp hồ sơ mời chuyên gia vào làm việc từ ngày 25/4/2021 trở đi, phải bổ sung văn bản bản cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Hướng dẫn người nước ngoài khi nhập cảnh tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong thời gian cách ly tập trung; tự theo dõi sức khỏe, không tụ tập đến nơi đông người sau thời gian hoàn thành cách ly tập trung khi nhập cảnh, tránh các trường hợp làm lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

- Chi trả các khoản chi phí cho người nước ngoài trong thời gian cách ly tập trung tại các nơi lưu trú có thu phí theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định nêu trên và chỉ thẩm định, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét khi có bản cam kết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: P.VLATLĐ (AH).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lâm

 

TÊN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…, ngày … tháng … năm …

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức/doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                        Fax:

Email:

Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động:

Tên tổ chức/doanh nghiệp (ghi cụ thể tên đơn vị) cam kết và chịu trách nhiệm hướng dẫn người nước ngoài đã đề nghị xét duyệt hỗ trợ nhập cảnh phải thực hiện các nội dung sau:

- Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại nhà/ nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách ly tập trung; chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung.

- Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực hiện phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà/ nơi lưu trú.

- Thực hiện việc khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế địa phương. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị giác sẽ yêu cầu đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời theo quy định.

- Không được ra khỏi nhà,/ nơi lưu trú; nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, nơi lưu trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải báo cho công an, y tế địa phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (khẩu trang - khoảng cách - không tập trung - khử khuẩn - khai báo y tế) của Bộ Y tế; không tụ tập, đến nơi đông người.

- Trường hợp cần thiết phải di chuyển tới địa phương khác phải báo trước cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nơi lưu trú để thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nơi đến để tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định.

- Phải thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung); nếu kết quả xét nghiệm dương tính, cách ly ngay tại cơ sở y tế theo quy định.

Tên tổ chức/doanh nghiệp (ghi cụ thể tên đơn vị) và người nước ngoài cam kết thực hiện đúng quy định nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hành vi vi phạm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký và ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14908/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19 khi người nước ngoài nhập cảnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


364

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62