Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1489/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc nâng bậc lương đối với công nhân viên trong công ty cổ phần

Số hiệu: 1489/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 04/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1489/LĐTBXH-TL
V/v: Nâng bậc lương đối với CNV trong công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco

 

Trả lời công văn số 86/MEDINSCO ngày 06 tháng 03 năm 2007 của công ty cổ phần Thiết bị Y tế MEDINSCO về việc ghi tại trích, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Đối với các công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước mà vẫn tiếp tục thực hiện việc xếp lương đối với công nhân viên theo các thang lương, bảng lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước thì việc nâng bậc lương đối với công nhân viên trong công ty được thực hiện theo quy định tại tiết c, điểm 1, mục IV Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cụ thể như sau:

- Thường xuyên hoàn thành công việc được giao về số lượng, chất lượng theo hợp đồng lao động đã ký kết;

- Không trong thời gian thi hành kỷ luật lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại công ty ít nhất 2 năm (đủ 24 tháng) đối với các ngạch có hệ số mức lương khởi điểm (bậc 1) thấp hơn 2,34; có ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng) đối với các ngạch có hệ số mức lương khởi điểm (bậc 1) từ 2,34 trở lên.

Đối với công nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh thì việc nâng bậc lương căn cứ vào yêu cầu công việc đòi hỏi, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật và thông qua tổ chức thi nâng bậc, nếu kết quả thi nâng bậc ứng với cấp bậc kỹ thuật nào thì xếp lương tương ứng với bậc lương đó. Trường hợp công ty chưa tổ chức thi nâng bậc cho công nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh thì chưa thực hiện nâng bậc lương.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Thiết bị Y tế MEDINSCO biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TLTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1489/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc nâng bậc lương đối với công nhân viên trong công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.299
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234