Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1482/BXD-TCCB xác nhận đăng ký đơn giá tiền lương năm 2010 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1482/BXD-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 10/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1482/BXD-TCCB
V/v: xác nhận đăng ký đơn giá tiền lương năm 2010 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1

Sau khi xem xét Công văn số 590/TCT-TCLĐ ngày 30/6/2010 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 về việc đăng ký đơn giá tiền lương năm 2010; Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn phương pháp xây dựng và đăng ký đơn giá tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước và căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2009, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của đơn vị; Bộ Xây dựng xác nhận đơn giá tiền lương đăng ký năm 2010 của Công ty mẹ-Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 (bao gồm Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc) là 36đồng/1000 đồng doanh thu thực hiện tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 mà Tổng công ty đã đăng ký (giữ nguyên đơn giá tiền lương năm 2008 tại Công văn số 2477/BXD-TCCB ngày 12/12/2008 của Bộ Xây dựng).

Quỹ tiền lương điều chỉnh (chưa tính khi xây dựng đơn giá tiền lương) được chi tạm ứng hàng quý gắn với lợi nhuận thực hiện của Công ty mẹ; sau khi có kết quả kiểm toán năm tài chính sẽ thanh quyết toán quỹ tiền lương điều chỉnh này.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 quyết định giao đơn giá tiền lương năm 2010 đối với các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty gắn với chỉ tiêu năng suất lao động, lợi nhuận và gửi đăng ký đơn giá tiền lương tới các cơ quan chức năng địa phương.

Quỹ tiền lương bổ sung (phép, hội họp, học tập, lễ, tết, lao động công ích...) và quỹ tiền lương làm thêm giờ đột xuất không tính trong đơn giá tiền lương trên được thanh toán theo số thực tế đúng với quy định của Bộ Luật Lao động.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan tài chính địa phương;
- Lưu: VP, Vụ TCCB, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1482/BXD-TCCB xác nhận đăng ký đơn giá tiền lương năm 2010 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.839

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17