Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1474/BNV-TL về việc phụ cấp khu vực do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1474/BNV-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 22/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1474/BNV-TL
V/v phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Nội vụ nhận được các công văn số 325/BGTVT-TCCB ngày 15/01/2009 và số 963/BGTVT-TCCB ngày 23/02/2009 của Bộ Giao thông vận tải về phụ cấp khu vực đối với cán bộ, công nhân, nhân viên và người lao động làm việc tại phía nam trên đèo Hải Vân từ Km 766 + 790 đến Km 774 tuyến đường sắt Bắc – Nam thuộc địa phận thôn Hòa Vân, phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng; căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại công văn số 6012/VPCP-KTN ngày 12/9/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc gia cố đường sắt khu vực đèo Hải Vân và sau khi trao đổi với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Bổ sung phụ cấp khu vực hệ số 0,20 đối với cán bộ, công nhân, nhân viên và người lao động làm việc tại phía nam trên đèo Hải Vân từ Km 766 + 790 đến Km 774 tuyến đường sắt Bắc – Nam thuộc địa phận thôn Hòa Vân, phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

2. Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp khu vực nêu trên kể từ ngày 01/4/2008. Đối tượng áp dụng và cách tính trả chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Giao thông vận tải thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Tổng Công ty ĐS Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1474/BNV-TL về việc phụ cấp khu vực do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.677
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240