Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1469/LĐTBXH-VL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1469/LĐTBXH-VL
V/v hỗ trợ người lao động bị mất việc làm

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2012 đã có nhiều chuyển biến, đạt được những kết quả tích cực bước đầu, kinh tế vĩ mô được cải thiện một bước, sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn từng bước có chuyển biến, công nghiệp chế biến tăng khá, các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết …. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực có biểu hiện ngưng trệ, lượng hàng tồn kho lớn, số doanh nghiệp giải thể, đình đốn sản xuất tăng, nhất là khối các doanh nghiệp gắn với các dự án xây dựng, bất động sản, chế biến, gia công … dẫn đến một bộ phận người lao động bị mất việc làm, đời sống gặp khó khăn.

Để hỗ trợ người lao động bị mất việc làm và thực hiện Nghị quyết số 12/2012/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cấp ở địa phương thực hiện các giải pháp sau:

1. Tổ chức thống kê, khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng lao động, lao động bị mất việc làm của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn và có nguy cơ nhiều người lao động bị mất việc làm thì xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động để hạn chế người lao động bị mất việc làm.

Kết quả thống kê, khảo sát nêu trên, đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Số 12 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) trước ngày 15 tháng 6 năm 2012.

2. Tổ chức thực hiện đúng chế độ, đúng đối tượng và đúng thời hạn đối với người lao động bị mất việc làm, nhất là các chế độ về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 17 và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật Lao động …; chú trọng tuyên truyền đối với người lao động về quyền và trách nhiệm trong việc thực hiện chế độ; yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động đối với người lao động.

3. Tăng cường các hoạt động về thông tin thị trường lao động, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động của các Trung tâm Giới thiệu việc làm để tạo điều kiện cho người lao động bị mất việc làm sớm tìm được việc làm mới.

4. Tăng cường các hoạt động dạy nghề và hỗ trợ người lao động học nghề để người lao động bị mất việc làm có điều kiện học nghề phù hợp.

5. Ưu tiên cho người lao động bị mất việc làm được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm; có các biện pháp để khuyến khích người lao động tự tạo việc làm và thu hút thêm lao động.

6. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức tuyển dụng người lao động bị mất việc làm để làm việc lâu dài tại doanh nghiệp, tổ chức. Đối với những người lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thì ưu tiên tuyển đi làm việc ở nước ngoài ở các thị trường phù hợp, nhất là người lao động ở các huyện nghèo.

7. Thường xuyên theo dõi, hỗ trợ và có giải pháp thiết thực để hỗ trợ người lao động bị mất việc làm gặp khó khăn về đời sống và sinh hoạt.

Rất mong sự quan tâm, chỉ đạo của Quý Ủy ban.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để biết);
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể (để biết);
- Sở LĐTBXH (để biết);
- Lưu: VP, Cục VL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1469/LĐTBXH-VL ngày 11/05/2012 hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.721

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!