Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1403/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 13/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1403/LĐTBXH-TL
V/v thoả thuận chế độ phụ cấp đối với
công nhân viên khảo sát các công trình điện.

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2005 

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 1539/CV-EVN-LĐTL ngày 30/3/2005 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Ngày 25/10/2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số

3608/LĐTBXH-TL thoả thuận để công nhân viên trực tiếp tham gia khảo sát tại 39 công trình điện được áp dụng chế độ phụ cấp thu hút từ ngày 01/9/2004 đến ngày 31/8/2007 và áp dụng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ.

Nay căn cứ quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 của Liên Bộ Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính, thì công nhân viên trực tiếp tham gia khảo sát tại 39 công trình điện nêu trên được tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thu hút từ ngày 01/10/2004 đến 31/8/2007 theo các mức đã được thoả thuận tại công văn số 3608/LĐTBXH-TL ngày 25/10/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cách tính trả phụ cấp thu hút thực hiện theo Thông tư số 10/2005/TTLT-BVN-BLĐTBXH-BTC nêu trên.

Về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm, từ ngày 01/10/2004 thực hiện theo quy định mới tại Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

2/ Về đề nghị chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công nhân viên trực tiếp tham gia khảo sát tại các công trình mới bổ sung, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ xem xét, thoả thuận sau.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng Công ty Điện lực Việt Nam biết và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1403/LĐTBXH-TL ngày 13/05/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thoả thuận chế độ phụ cấp đối với công nhân viên khảo sát các công trình điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.901

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!