Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1387/BXD-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1387/BXD-TCCB
V/v: đề nghị cho phép áp dụng Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ các ngạch viên chức Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Lao động- Thương binh và xã hội

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng được thành lập theo Quyết định số 981/BXD-TCLĐ ngày 12/11/1996 của Bộ Xây dựng (tiền thân là Trung tâm Kiểm định áp lực thành lập năm 1990), là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng có chức năng giúp Bộ Xây dựng quản lý, kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng.

Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-BXD ngày 21/01/2009 chuyển Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng thành Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng (INCOSAF) do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ.

Mặc dù đã chuyển từ đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thành Doanh nghiệp nhưng Công ty INCOSAF chủ yếu vẫn hoạt động trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Bộ Xây dựng vẫn giao cho Công ty một số hoạt động công như theo dõi, tổng hợp, giúp Bộ Xây dựng dự thảo các quy chế quản lý, hoạt động của các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về bảo hộ lao động sử dụng trong ngành Xây dựng và giúp Bộ kiểm tra tình hình thực hiện việc đăng ký, kiểm định và sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của các đơn vị trong Ngành. Về lĩnh vực chuyên môn, Công ty luôn theo sát sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Cục An toàn lao động – Bộ Lao động Thương binh và xã hội và hợp tác chặt chẽ với các Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thường xuyên cử cán bộ, viên chức theo học các khoá học, thực tập nghiệp vụ do Cục An toàn lao động tổ chức, vì vậy Công ty INCOSAF (Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn trước đây) đã được Bộ Lao động Thương binh và xã hội công nhận là đơn vị đủ điều kiện thực hiện việc kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Ngày 05/6/2009, Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành Thông tư số 18/2009/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Sau khi nghiên cứu Thông tư trên, Bộ Xây dựng nhận thấy, những quy định ban hành trong Thông tư là rất phù hợp với các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của Công ty INCOSAF, vì vậy Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và xã hội đưa Công ty INCOSAF vào phạm vi và đối tượng áp dụng tại Điều 1- Thông tư số 18/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/6/2009 ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức của Công ty làm nhiệm vụ kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TCCB

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1387/BXD-TCCB ngày 09/07/2009 đề nghị cho phép áp dụng Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ các ngạch viên chức Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.353

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!