Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1365TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1365TCT/ĐTNN
V/v: hạch toán chi phí

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2005

Kính gửi:

BCH Công đoàn Ngân hàng liên doanh Indovina
(39 Hàm Nghi - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời văn thư đề ngày 22/3/2005 của Ban chấp hành công đoàn Ngân hàng liên doanh Indovina đề nghị hướng dẫn về việc liên quan đến chi phí nghỉ ngơi dưỡng sức cho đoàn viên công đoàn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Điểm 6, Mục IV, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2004 thì: Doanh nghiệp không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi phí không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế như chi về đầu tư xây dựng cơ bản, chi ủng hộ các đoàn thể… chi từ thiện và các khoản chi khác không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế.

Căn cứ qui định nêu trên thì Ngân hàng liên doanh Indovina không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi phí nghỉ ngơi dưỡng sức cho đoàn viên công đoàn của Ngân hàng. khoản chi này Ngân hàng phải lấy từ thu nhập còn lại sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban chấp hành công đoàn Ngân hàng Indovina biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
- Lưu: VP(HC), ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1365 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc liên quan đến chi phí nghỉ ngơi dưỡng sức cho đoàn viên công đoàn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.588

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!