Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1342/LĐTBXH-LĐTL về việc tăng cường quản lý nhà nước về lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1342/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 27/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1342/LĐTBXH-LĐTL
V/v tăng cường quản lý nhà nước về lao động

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi:

- Đồng chí Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Công an;
- Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;
- Đồng chí Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW nêu trên, đến nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới nhận được Kế hoạch triển khai thực hiện của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Xây dựng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh. Ngày 07/4/2009 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thời gian tới, trong đó yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh các biện pháp nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các việc sau:

1. Xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh các biện pháp để triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW và Quyết định số 1129/QĐ-TTg nêu trên:

- Đối với các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch thì tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực và định kỳ báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đối với các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố chưa xây dựng kế hoạch thì nhanh chóng xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, đồng thời gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngoài nhiệm vụ trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị trước mắt tập trung chỉ đạo triển khai một số công việc sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012;

- Tăng cường lực lượng thanh tra viên lao động và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn;

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố đẩy mạnh việc thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp; đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp;

- Tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 06/2006/CT-TTg ngày 06/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo và chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp.

3. Tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW và Quyết định số 1129/QĐ-TTg nêu trên của đơn vị mình (những việc đã triển khai, mặt được, chưa được, kiến nghị) gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 9 năm 2009 để kịp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về Bộ lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1342/LĐTBXH-LĐTL về việc tăng cường quản lý nhà nước về lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.372
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78