Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1339/LĐTBXH-LĐTL về đơn giá tiền lương năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1339/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 24/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1339/LĐTBXH-LĐTL
V/v đơn giá tiền lương năm 2009

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt.

 

Theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP , Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì các công ty nhà nước phải xây dựng đơn giá tiền lương và đăng ký với đại diện chủ sở hữu trước khi thực hiện. Khi xây dựng đơn giá tiền lương, công ty được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu, nhưng phải đảm bảo mức tăng tiền lương bình quân thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân; lợi nhuận kế hoạch không thấp hơn so với thực hiện của năm trước liền kề.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số công ty nhà nước, trong năm 2009 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tác động đến kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, làm giảm năng suất lao động, lợi nhuận của các công ty cho nên việc xây dựng đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2009 gặp nhiều khó khăn .

Để đánh giá đúng tình hình thực tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhà nước hạng đặc biệt chỉ đạo rà soát, báo cáo về tình hình triển khai và những vướng mắc cụ thể trong việc xây dựng kế hoạch tiền lương gắn với chỉ tiêu năng suất lao động, lợi nhuận năm 2009 và gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 5/5/2009 để kịp tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1339/LĐTBXH-LĐTL về đơn giá tiền lương năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.134
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49