Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1256/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Mai Thúy Nga
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1256/LĐTBXH-TCCB
V/v thông báo về Chương trình học bổng Endeavour của Chính phủ Úc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 4/4/2011, Cơ quan Giáo dục Quốc tế Australian (AEI) thuộc Đại sứ quán Úc tại Việt Nam có thư gửi Bộ trưởng thông báo về Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2012 của Chính phủ Úc dành cho công dân các nước (trong đó có Việt Nam) có cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Úc, như sau:

1. Học bổng Endeavour bậc sau đại học (Endeavour Postgraduate Awards):

Đối với bậc tiến sĩ:

- Thời gian học tập, nghiên cứu: 04 năm.

- Trị giá học bổng: 228.500 đô la Úc.

Đối với bậc thạc sĩ:

- Thời gian học tập: 02 năm.

- Trị giá học bổng: 118.500 đô la Úc.

(Các hồ sơ xuất sắc sẽ được xem xét để trao Học bổng Thủ tướng Úc dành cho Châu Á, sẽ được nhận thêm 35.000 đô la Úc và cơ hội thực tập 01 năm tại Úc sau khóa học).

2. Học bổng Endeavour dành cho đào tạo nghề (Endeavour Vocational Education and Traning Awards):

- Trị giá học bổng: 119.500 đô la Úc.

- Thời gian học tập: 01 đến 2,5 năm.

- Được cấp Bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Úc sau khóa học.

3. Học bổng Endeavour nghiên cứu ngắn hạn (Endeavour Research Fellowships):

- Trị giá học bổng: 23.500 đô la Úc.

- Thời gian nghiên cứu: 04 đến 06 tháng.

4. Học bổng Endeavour dành cho các nhà quản lý (Endeavour Excutive Awards):

- Trị giá học bổng: 18.500 đô la Úc.

- Thời gian nâng cao chuyên môn: 01 đến 04 tháng.

Chương trình Học bổng Endeavour có đặc điểm: dành cho các ngành nghề, lĩnh vực; không hạn chế độ tuổi; có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Úc; ứng viên dự tuyển cần nộp hồ sơ trực tuyến.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/4 đến ngày 30/6/2011.

Bộ đề nghị các đơn vị thông báo để cán bộ, công chức tham khảo thông tin tại web: www.endeavour.gov.au/EndeavourAwards và đăng ký dự tuyển học bổng theo chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Bộ (nếu có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định).

Để biết thêm thông tin chi tiết, các đơn vị và cán bộ, công chức có thể liên hệ với chị Trần Lê Hà, cán bộ của AEI theo số điện thoại: (04)37740141 hoặc email: le-ha.tran@dfat.gov.au./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Mai Thúy Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1256/LĐTBXH-TCCB ngày 22/04/2011 về thông báo về Chương trình học bổng Endeavour của Chính phủ Úc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.327

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198