Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1253/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1253/LĐTBXH-LĐTL
V/v Hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD
(Đ/c: Số 38 Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 176/CV-LOD ngày 09/4/2011 của Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD về việc hướng dẫn cách tính và chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó kể từ ngày này, khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp đó, khi chuyển sang làm việc ở doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.

Trường hợp bà Cao Thị Hồng Hà làm việc tại Trung tâm Y tế quận Lê Chân - Hải Phòng, đến tháng 9/2000 bà Hà thôi việc để chuyển sang Chi nhánh phía nam của Công ty hợp tác lao động nước ngoài (nay là Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD) thì tại thời điểm thôi việc (tháng 9/2000, sau ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành) Trung tâm Y tế quận Lê Chân - Hải Phòng có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp đối với bà Hà theo quy định của pháp luật. Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD không có trách nhiệm trợ cấp thôi việc cho thời gian bà Hà làm việc ở Trung tâm Y tế quận Lê Chân - Hải Phòng từ tháng 9/2000 trở về trước.

2. Theo quy định tại điểm c, khoản 3, mục III Thông tư số 20/2007/TT-LĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì công ty cổ phần có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển sang khi người lao động đó thôi việc tại công ty cổ phần, kể cả khoản trợ cấp cho thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước đó và thời gian người lao động làm việc tại công ty, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước nhưng chuyển đến công ty 100% vốn nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa trợ cấp thôi việc.

Như vậy, đối với thời gian từ tháng 10/2000, bà Hà làm việc theo hợp đồng lao động tại Công ty Hợp tác lao động nước ngoài (nay là Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD) thì khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD có trách nhiệm giải quyết trợ cấp thôi việc theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ đối với thời gian làm việc tại Công ty Hợp tác lao động nước ngoài (là doanh nghiệp nhà nước) và thời gian làm việc tại Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1253/LĐTBXH-LĐTL ngày 22/04/2011 về hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.947

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86