Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1249/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1249/LĐTBXH-LĐTL
V/v xây dựng đơn giá tiền lương

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn

Trả lời công văn số 198/SC-TCHC ngày 17/03/2011 Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn về việc xây dựng đơn giá tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hiện nay, việc xây dựng đơn giá tiền lương đối với công ty nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/01/2005; đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2010/TT-LĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, khi lựa chọn áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định để tính đơn giá tiền lương thì một trong các điều kiện công ty phải bảo đảm là mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân (không loại trừ trường hợp Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu). Quy định này nhằm thực hiện nguyên tắc “mức tăng tiền lương thấp hơn mức tăng năng suất lao động”, bảo đảm cho công ty có tích lũy, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đối với Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, khi xây dựng đơn giá tiền lương, nếu thấy cần thiết phải loại trừ yếu tố do Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng để không làm ảnh hưởng lớn đến tiền lương của người lao động, bảo đảm cân đối mức tăng tiền lương với mức tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và tương quan mặt bằng tiền lương của các doanh nghiệp khác trên địa bàn thì có thể báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, loại trừ một phần yếu tố do Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng để tính đơn giá tiền lương cho phù hợp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn biết và thực hiện theo quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Sở LĐTBXH TP Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1249/LĐTBXH-LĐTL ngày 22/04/2011 về xây dựng đơn giá tiền lương do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.734

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196