Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1208/LĐTBXH-QLLĐNN về việc khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1208/LĐTBXH-QLLĐNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hoà
Ngày ban hành: 26/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1208/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v: Khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (TRANACO)

Liên quan đến việc tạm dừng đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan của Quý Tổng Công ty tại công văn số 2938/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 27/8/2004, căn cứ tình hình thực tế thị trường lao động Đài Loan và khả năng đưa lao động sang Đài Loan làm công việc thuộc lĩnh vực công xưởng của Quý Công ty, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Cho phép khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan của Quý Công ty kể từ ngày 01/5/2005. Yêu cầu Quý Công ty tiếp tục tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo và quản lý lao động ngoài nước; tích cực tham gia công tác vận động, tìm kiếm và đưa nhanh số lao động bỏ hợp đồng hiện còn ở Đài Loan về nước; chủ động khai thác các đơn hàng thuộc lĩnh vực công xưởng, bệnh viện nhằm gia tăng nhanh số lượng lao động làm việc trong lĩnh vực này.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để Quý Tổng Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục QLLĐNN (03 bản);
- Ban QLLĐ tại Đài Loan;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Nguyễn Thanh Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1208/LĐTBXH-QLLĐNN về việc khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.796
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14