Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1175/LĐTBXH-TL của Bộ lao động, thương binh và xã hội về việc xếp lương cho người lao động

Số hiệu: 1175/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 09/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1175/LĐTBXH-TL
V/v: Xếp lương cho người lao động

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần hóa chất minh đức
(Đ/c: Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 74/CV/HCMĐ ngày 20/3/2007 của Công ty cổ phần hóa chất Minh Đức về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương và Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định nói trên thì Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có quyền tự xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước ban hành và phải đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động tại địa phương.

2. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp Nhà nước thì việc chuyển, xếp lương phải thực hiện theo quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong đó bảo đảm theo nguyên tắc làm công việc gì xếp lương theo công việc đó, giữ chức vụ gì xếp lương theo chức vụ hoặc phụ cấp giữ chức vụ đó trên cơ sở tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức, nhân viên; tiêu chuẩn xếp hạng công ty.

Như vậy, đối với trường hợp công nhân thợ bậc cao có trình độ năng lực được đề bạt làm cán bộ quản lý (Quản đốc và Phó Quản đốc) thì Công ty chuyển xếp lương cho đối tượng trên vào ngạch tương ứng của bảng lương chuyên môn nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ theo hạng của công ty.

Bộ lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần hóa chất Minh Đức được biết và thực hiện theo quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, Vụ TLTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1175/LĐTBXH-TL của Bộ lao động, thương binh và xã hội về việc xếp lương cho người lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342
DMCA.com Protection Status