Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1163/LĐTBXH-LĐTL về việc xây dựng thang lương, bảng lương trong công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1163/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 15/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1163/LĐTBXH-LĐTL
V/v: xây dựng thang lương, bảng lương trong công ty cổ phần. 

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không    

Trả lời công văn số 149/CV-BHHK-TCHC ngày 13/4/2009 của Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương; Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì công ty cổ phần nói chung và công ty cổ phần được thành lập mới như trường hợp Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không được quyền tự xây dựng thang lương, bảng lương làm cơ sở ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác đối với người lao động theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các mức lương trong thang lương, bảng lương do Công ty tự xây dựng có thể tính bằng mức tiền cụ thể hoặc hệ số lương (do Công ty quy định hoặc vận dụng một số thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định đối với các công ty nhà nước), nhưng mức lương thấp nhất trong thang lương, bảng lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Trên cơ sở mức lương trong thang lương, bảng lương, Công ty thực hiện ký hợp đồng lao động đối với người lao động và mức tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không biết thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1163/LĐTBXH-LĐTL về việc xây dựng thang lương, bảng lương trong công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.225
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122