Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1043TCT/ĐTNN về việc áp dụng mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm trên cơ sở mức lương cơ bản đối với các kỹ sư dung dịch khoan người Việt Nam trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1043TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 08/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1043TCT/ĐTNN
V/v: Áp dụng phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty liên doanh dung dịch khoan M-I Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20/M-IVN ngày 17/01/2005 và công văn số 55/MIVN ngày 21/02/2005 của Công ty liên doanh dung dịch khoan M-I Việt Nam về việc đề nghị áp dụng mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm trên cơ sở mức lương cơ bản đối với các kỹ sư dung dịch khoan người Việt Nam trong công ty có vốn ĐTNN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 4.1.2, Mục I, Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 và Điểm 4.1.1, Mục I, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính thì khoản phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những nghề hoặc công việc ở những nơi có điều kiện độc hại, nguy hiểm như: hầm lò, giàn khoan ngoài biển; treo người trên cao, tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc, làm việc ở nơi có phóng xạ, tia bức xạ trên mức cho phép, làm việc ở nơi có bệnh truyền nhiễm không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Mức chi các khoản phụ cấp bằng tiền được xác định theo quy định của cấp có thẩm quyền và phù hợp với chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Về vấn đề này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn số 4337/LĐTBXH-TL ngày 14/12/2004 thỏa thuận để Tổng công ty dầu khí Việt Nam áp dụng phụ cấp độc hại nguy hiểm mức 4, hệ số 0,4 so với mức lương tối thiểu chung đối với các kỹ sư dung dịch khoan của CTLD M-I Việt Nam trong những ngày làm việc trên các giàn khoan trên biển.

Về đề nghị của Công ty liên doanh dung dịch khoan M-I Việt Nam được tính mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm trên tiền lương cơ bản đối với các lao động là người Việt Nam, đề nghị Công ty báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được xem xét, giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh dung dịch khoan M-I Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty dầu khí VN
- Cục thuế Bà Rịa – Vũng Tàu
- Lưu VP (HC), ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1043TCT/ĐTNN về việc áp dụng mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm trên cơ sở mức lương cơ bản đối với các kỹ sư dung dịch khoan người Việt Nam trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.232
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52