Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3314 TC/TCT ngày 31/03/2004 của Bộ Tài chính về việc hạch toán khoản chi phí điều dưỡng

Số hiệu: 3314TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 31/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3314 TC/TCT
V/v hạch toán Khoản chi phí Điều dưỡng

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
- Cục thuế thành phố Hải Phòng

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 5261/CV-EVN-TCKT ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam; công văn số 592 CV/CT-TTr ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Cục thuế Hải Phòng v/v chi phí Điều dưỡng, phục hồi chức năng. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Từ năm 2004, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam phải sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm xã hội hoặc quỹ phúc lợi để chi cho Khoản chi Điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người lao động theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 08/2003/TT-BLĐTBXH ngày 8 tháng 4 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam cần sửa đổi lại Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh cho phù hợp với cơ chế tài chính hiện hành.

Từ năm 2003 trở về trước, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam được tính vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối tới Khoản chi Điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người lao động theo Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính tại công văn số 76 TC/TCDN ngày 29 tháng 2 năm 2000 về việc tham gia quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh.

Bộ Tài chính trả lời Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Cục thuế Hải Phòng được biết và thực hiện

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3314 TC/TCT ngày 31/03/2004 của Bộ Tài chính về việc hạch toán khoản chi phí điều dưỡng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.228
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10