Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8907/BTC-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Văn Nhã
Ngày ban hành: 24/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8907/BTC-VP
V/v: Chuyển giao chức năng quản lý hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cho Hội

Hà nội, ngày 24 tháng 07 năm 2006

 

Kính gửi: 

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
- Ủy ban nhân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
- Các tổng công ty Nhà nước
- Các công ty Kế toán, Kiểm toán trong cả Nước

Ngày 14/7/2005 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC về việc "Chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán".

Thực hiện lộ trình chuyển giao quy định tại Điều 3 Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC, Bộ Tài chính xin thông báo việc chuyển giao thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán cho Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam, như sau:

1. Kể từ ngày 01/01/2007, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ có nhiệm vụ thực hiện các công việc sau đây:

a) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cho kiểm toán viên và kiểm toán viên hành nghề. Thực hiện cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định cho kiểm toán viên hành nghề;

b) Quản lý thống nhất danh sách kiểm toán viên hành nghề và danh sách doanh nghiệp kiểm toán theo quy định của pháp luật;

c) Xem xét Điều kiện và công khai danh sách kiểm toán viên và danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ Điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện kiểm tra tuân thủ pháp luật về kế toán, kiểm toán, chất lượng dịch vụ trong các doanh nghiệp kiểm toán. Khi phát hiện các sai phạm pháp luật thì báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý. Hàng năm, thực hiện tổng kết, đánh giá chất lượng dịch vụ và hoạt động nghề nghiệp của kiểm toán viên, hoạt động kiểm toán và báo cáo với Bộ Tài chính;

e) Các việc cụ thể khác như: Cử đại diện của Hội trong thành phần Hội đồng thi tuyển kiểm toán viên hành nghề cấp Nhà nước; tham gia tổ chức thi tuyển kiểm toán viên như: Phát hành hồ sơ thi theo mẫu của Hội đồng thi; tổ chức bồi dưỡng, ôn tập trước khi thi.

2. Việc xác nhận danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán tại các công ty kiểm toán và công khai danh sách kiểm toán viên, danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ Điều kiện hành nghề năm 2006, 2007 (theo quy định tại Thông tư số 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập) sẽ do VACPA thực hiện từ tháng 10/2006.

3. Kể từ ngày 01/01/2007, Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) sẽ có nhiệm vụ thực hiện các công việc sau đây:

a) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp kế toán cho người làm kế toán, người hành nghề kế toán;

b) Quản lý thống nhất danh sách người hành nghề kế toán và danh sách doanh nghiệp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện kiểm tra tuân thủ pháp luật về kế toán, chất lượng dịch vụ trong các doanh nghiệp kế toán và người hành nghề kế toán cá nhân;

d) Tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp và kế toán trưởng đơn vị kế toán Nhà nước;

e) Cử cán bộ chuyên môn của Hội tham gia Hội đồng quốc gia về kế toán, các Ban soạn thảo chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán hoặc soạn thảo chế độ kế toán khi có yêu cầu của Bộ Tài chính;

g) Các việc cụ thể khác như: Cử đại diện của Hội trong thành phần Hội đồng thi tuyển kế toán viên hành nghề cấp Nhà nước; tham gia tổ chức thi tuyển kế toán viên hành nghề như: Phát hành hồ sơ thi theo mẫu của Hội đồng thi; tổ chức bồi dưỡng, ôn tập trước khi thi.

4. Quyền và trách nhiệm của Hội nghề nghiệp (VAA, VACPA):

a) VAA, VACPA có quyền tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và có các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) VAA, VACPA có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC và thông báo này và theo quy định của pháp luật;

- Định kỳ hàng năm phải gửi về Bộ Tài chính báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ kiểm toán; báo cáo tình hình thực hiện công việc quản lý hành nghề kiểm toán được giao tại Điểm 1 nêu trên.

5. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các Tổng công ty nhà nước và các công ty kế toán, kiểm toán căn cứ vào nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán chuyển giao cho VAA và VACPA để thực hiện chức năng quản lý của mình cũng như phối hợp công tác.

Đề nghị các công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán chủ động liên hệ với VAA và VACPA để triển khai công việc. Thông tin chi Tiết, đề nghị theo dõi trên website:www.vacpa.org.vn 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VAA, VACPA;
- Lưu: VT, Vụ CĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

 
 
 
 
Đinh Văn Nhã

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8907/BTC-VP ngày 24/07/2006 của Bộ Tài chính về việc Chuyển giao chức năng quản lý hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cho Hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.888

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88