Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8149/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

Số hiệu: 8149/TC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 28/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8149/TC-HCSN
Về việc xây dựng dự toán NSNN năm 2002

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 8149/TC-HCSN NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2002

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Các Hội, đoàn thể Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 16/2001/CT-TTg ngày 21/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2002; Bộ Tài chính đã có Thông tư hướng dẫn số 54/2001/TT-BTC ngày 5/7/2001, đồng thời tổ chức thảo luận với các Bộ, ngành, đơn vị về đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2001 và xây dựng dự toán NSNN năm 2002. Tuy nhiên qua thảo luận với một số Bộ, ngành trong thời gian qua cho thấy: Nội dung tài liệu báo cáo của nhiều Bộ, ngành còn sơ sài, chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Để có thể đánh giá đúng kết quả và hiệu quả thực hiện dự toán NSNN năm 2001 của các Bộ, ngành, và có cơ sở tổng hợp dự toán NSNN năm 2002 trình Chính phủ; Bộ Tài chính đề nghị Bộ, ngành cần quan tâm chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2002 theo đúng các nội dung đã được nêu tại Thông tư số 54/2001/TT-BTC ngày 5/7/2001, trong đó cần tập trung làm rõ thêm một số nội dung sau:

1. Về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2001:

- Tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu cơ bản của ngành, lĩnh vực do Bộ, ngành phụ trách.

- Ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của ngành, lĩnh vực.

- Kết quả thực hiện những nhiệm vụ công tác trọng tâm và dự toán thu chi NSNN do Bộ, ngành, đơn vị phụ trách.

- Tình hình thực hiện vốn XDCB, kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia do Bộ, ngành, đơn vị phụ trách (chi tiết theo từng mục tiêu, dự án).

- Tình hình thực hiện các chương trình khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ.

- Tình hình triển khai xã hội hóa theo Nghị quyết số 90/CP ngày 21/8/1997 của Chính phủ.

- Tình hình thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị quyết Trung ương 7.

- Tình hình thực hiện công tác xúc tiến thương mại, mở rộng và tìm kiếm thị trường.

- Đối với một số Bộ được giao nhiệm vụ đặc thù cần tổ chức đánh giá thêm các nội dung sau:

+ Bộ Giáo dục - Đào tạo: về tình hình thực hiện đề án đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật ở nước ngoài.

+ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản: Tình hình thực hiện chương trình giống cây, con (về chủ trương, tình hình triển khai và kết quả); Công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

- Những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị.

2. Về xây dựng dự toán NSNN năm 2002:

- Những nhiệm vụ, mục tiêu và các chỉ tiêu cơ bản của ngành, lĩnh vực.

- Dự kiến thu, chi NSNN của ngành, lĩnh vực.

- Đề nghị xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, đơn vị trong năm 2002. Thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán xây dựng dự toán thu, chi. Dự kiến bố trí ngân sách cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

- Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Kế hoạch vốn XDCB, phân loại theo chỉ tiêu hướng dẫn hiện hành của Nhà nước.

- Kế hoạch về vốn đối ứng cho các dự án ODA, trong đó phân loại

+ Vốn đối ứng chi XDCB và vốn đối ứng chi thường xuyên

+ Phân loại vốn đối ứng theo dự án chuyển tiếp, dự án mới.

3. Đề xuất các cơ chế chính sách tài chính cần sửa đổi, ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý chi tiêu và tạo quyền chủ động thuận lợi cho đơn vị, các đề xuất cần nêu rõ lý do, các vấn đề tồn tại vướng mắc và hướng đề nghị sửa đổi.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo để tổ chức thảo luận dự toán ngân sách năm 2002 với Bộ Tài chính theo lịch đã thông báo. Đối với các Bộ, ngành, đơn vị đã thảo luận với Bộ Tài chính, đề nghị bổ sung hoàn chỉnh báo cáo của đơn vị mình và gửi cho Bộ Tài chính trước ngày 31/8/2001.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8149/TC-HCSN ngày 28/08/2001 của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.174

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111
server250