Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8135TC/TCNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 25/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8135 TC/TCNH
V/v Điều chỉnh Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2002

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 676/NHNN-CNH ngày 25/6/2002 của Ngân hàng Nhà nước đề nghị Điều chỉnh Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các Tổ chức tín dụng liên quan tới nội dung gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán ra nước ngoài, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Nghị định 166/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ chỉ Điều chỉnh hoạt động tài chính của các Tổ chức tín dụng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chế độ gửi báo cáo tài chính đối với các Tổ chức tín dụng quy định trong Nghị định 166/1999/NĐ-CP chỉ áp dụng trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

- Theo quy định tại Điều 32 Luật các Tổ chức tín dụng, các Tổ chức tín dụng được mở văn phòng đại diện ở nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Ngày 7/2/2001 Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định số 90/2001/QĐ-NHNN ban hành quy chế về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng thương mại hướng dẫn Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ trong đó có quy định cụ thể về việc Ngân hàng thương mại phải gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán để lập hồ sơ xin mở văn phòng đại diện tại nước ngoài (Điều 6). Như vậy, việc gửi các báo cáo tài chính đã được kiểm toán để lập hồ sơ xin mở văn phòng đại diện tại nước ngoài của Ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước quy định.

- Mặt khác việc Tổ chức tín dụng đó phải gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán để lập hồ sơ xin mở văn phòng đại diện tại nước ngoài còn phụ thuộc vào luật pháp do phía nước ngoài quy định.

Từ lý do trên Bộ Tài chính thấy rằng việc Điều chỉnh Nghị định số 166/1999/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến nội dung cho phép các Tổ chức tín dụng được gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán để lập hồ sơ xin mở văn phòng đại diện tại nước ngoài là chưa phù hợp. Trong trường hợp Quyết định số 90/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước chưa đủ hiệu lực pháp lý Điều chỉnh vấn đề này thì đề nghị Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ chỉnh sửa Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 về tổ chức hoạt động của Ngân hàng thương mại để quy định cụ thể các loại văn bản Ngân hàng thương mại cần phải lập trong hồ sơ xin mở văn phòng đại diện tại nước ngoài./.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8135 TC/TCNH ngày 25/07/2002 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.151

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!