Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8028TC/QLCS ngày 5/08/2003 của Bộ Tài chính về việc báo cáo nhu cầu mua sắm tài sản của cơ quan hành chính sự nghiệp trung ương

Số hiệu: 8028TC/QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Xa
Ngày ban hành: 05/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 8028 TC/QLCS
V/v báo cáo nhu cầu mua sắm tài sản của các cơ quan HCSN TW

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các tài chính đoàn thể trung ương

 

 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm xe ô tô phục vụ công tác trong năm 2004 và các năm tiếp theo của các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc các Bộ, ngành, cơ quan đoàn thể Trung ương, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về việc xác định nhu cầu mua mới xe ô tô như sau:

1. Trên cơ sở báo cáo tổng kết tài sản cuối năm 2002, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tc đoàn thể Trung ương chỉ đạo đơn vị chức năng của Bộ, ngành mình phối hợp với các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc rà soát lại số xe ô tô hiện có; căn cứ vào tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô do Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ; Bộ, ngành và các tổ chức đoàn thể ở trung ương thực hiện:

Điều hoà xe ô tô từ nơi thừa sang nơi thiếu giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc nội bộ Bộ, ngành, quản lý.

Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp sử dụng xe ô tô không đúng Mục đích, tiêu chuẩn.

Quyết định thanh lý đối với xe ô tô không còn sử dụng được theo đúng thẩm quyền quy định tại Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý việc xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp.

2. Sau khi thực hiện Điều hoá sắp xếp tài sản trong nội bộ, các Bộ, ngành, xem xét và tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính nhu cầu mua sắm xe ô tô trong năm 2004 của các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ, ngành quản lý (theo phụ lục đính kèm (và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 8 năm 2003.

Bộ Tài chính chỉ xem xét và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2004 đối với các Bộ, ngành đã có báo cáo kế hoạch mua sắm mới xe ô tô phù hợp với tiêu chuẩn định mức do Thủ tướng Chính phủ quy định.

 

 

TL BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
Nguyễn Văn Xa


TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG XE Ô TÔ

TỪ 1/1/2003 ĐẾN 30/7/2003 VÀ NHU CẦU MUA MỚI XE Ô TÔ NĂM 2004
(Ban hành kèm theo công văn số 8028 TC/QLCS ngày 5/8/2003 của BTC)

Tên Bộ, ngành:.......................................................................................

I. Tình hình biến động xe ô tô từ 1/1/2003 - 30/7/2003 (chi tính xe từ 16 chỗ ngồi trở xuống)

 

Số TT

Tên đơn vị được sử dụng xe ô tô thuộc Bộ, ngành TW

Số xe có đến 1/1/2003 (xe dưới 16 chỗ)

Số xe giảm trong kỳ (từ 1/1-30/7/2003)

Số xe tăng trong kỳ (từ 1/1-30/7/2003)

Số xe dự kiến mua trong 5 tháng cuối năm 2003 (đã được bố trí kinh phí mua xe)

Số xe cuối kỳ (dự kiến có đến 31/12/2003)

Do Điều chuyến

Do thanh lý

Do tiếp nhận

Do mua mới

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

Đơn vị A

Đơn vị B

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Báo cáo tổng hợp nhu cầu trang bị xe ô tô trong dự toán ngân sách năm 2004:

 

Số TT

Tên đơn vị đề nghị cho mua xe ô tô

Số xe ô tô hiện có (số dự kiến đến 31/12/03)

Số xe được sử dụng theo tiêu chuẩn định mức

Số xe còn thiếu so với TCĐM (cột 5 - cột 3)

Tổng số còn thiếu cấu trạng bị (cột 4 + cột 6)

Số xe đề nghị mua mới trong dự toán NS 2004

Tổng số

Trong đó xe đã hết khấu hao (không còn sử dụng được) cần thay thế

Số lượng

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

Đơn vị A

Đơn vị B

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ trách kế toán tài chính

(Ký ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8028TC/QLCS ngày 5/08/2003 của Bộ Tài chính về việc báo cáo nhu cầu mua sắm tài sản của cơ quan hành chính sự nghiệp trung ương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.340
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122