Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7950TC/TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 19/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7950 TC/TCDN
V/v Chấn chỉnh công tác tài chính kế toán tại doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan Trung ương
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 - Các Tổng công ty Nhà nước

 

Trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp nhà nước đã chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán; bên cạnh đó, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chấp hành chưa nghiêm chỉnh, đầy đủ chế độ tài chính, kế toán như chưa tính đủ hoặc tính thừa doanh thu; hạch toán chi phí phát sinh chưa đầy đủ, chính xác nhất là các khoản mục: lãi vay vốn, chưa tính hoặc tính không đủ khấu hao tài sản cố định, trích lập các khoản dự phòng (nợ phải thu khó, giảm giá hàng tồn kho...) chưa đầy đủ hoặc chưa xử lý nợ không có khả năng thu hồi, tài sản tồn thất. Từ đó làm sai lệch kết quả tài chính, gây thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước. Ngoài ra, còn nhiều doanh nghiệp không nộp hoặc nộp chậm báo cáo tài chính đã làm ảnh hưởng đến công tác giám sát, đánh giá hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính doanh nghiệp. Những tồn tại đó không những làm sai lệch thực trạng của doanh nghiệp mà nó còn tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng đến nền kinh tế như nợ không có khả năng thu hồi, doanh nghiệp thua lỗ, lâm vào tình trạng phá sản không được phát hiện xử lý kịp thời...

Để phản ánh đúng tình hình tài chính, đẩy mạnh công tác sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty Nhà nước.

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán, đặc biệt là vấn đề xử lý nợ tồn đọng, thực hiện chế độ gửi báo cáo tài chính theo đúng quy định tại Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ Tài chính.

+ Tổ chức thực hiện giám sát theo Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 42/2004/TT-BTC ngày 20/5/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7950 TC/TCDN ngày 19/07/2004 của Bộ Tài chính về việc chấn chỉnh công tác tài chính kế toán tại doanh nghiệp nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.240

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!