Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 790/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất và sử dụng hóa đơn

Số hiệu: 790/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 790/TCT-PCCS
V/v: Trích khấu hao & SD hóa đơn

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH BIMICO
Khu kinh tế Bình Minh, Xã Bình Minh, Thị Xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

 

Trả lời công văn số 12/CV ngày 20/12/2005 của công ty TNHH BIMICO hỏi về việc trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất và sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

I) Về khấu hao TSCĐ quyền sử dụng đất:

- Tại Điểm 6 Điều 9 Mục III chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của bộ trưởng Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Quyền sử dụng đất lâu dài là tài sản cố định vô hình đặc biệt, doanh nghiệp ghi nhận là tài sản cố định vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao”.

- Tại Điều 11 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC có hướng dẫn: “Doanh nghiệp tự xác định thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình nhưng tối đa không quá 20 năm. Riêng thời gian sử dụng của quyền sử dụng đất có thời hạn là thời hạn được phép sử dụng đất theo quy định”.

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, nếu giá trị quyền sử dụng đất của Công ty có thời hạn thì được trích khấu hao và tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN theo quy định; nếu giá trị quyền sử dụng đất của Công ty có giá trị lâu dài thì được thi nhận là nguyên giá tài sản cố định vô hình nhưng không được trích khấu hao.

2) Về sử dụng hóa đơn:

Tại Điểm 5.6 Mục IV phần B thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định: “Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng… ở khác địa phương để bán hàng từ đơn vị hạch toán phụ thuộc về cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn một trong 2 cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

- Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau.

- Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ đối với hàng hóa điều chuyển nội bộ”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, nếu chi nhánh ở Bình Phước có sử dụng hóa đơn GTGT khi vận chuyển hàng về Công ty ở Tây Ninh thì hóa đơn nàychi nhánh kê khai nộp thuế GTGT tại tỉnh Bình Phước và Công ty thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào ở Tây Ninh. Trường hợp chi nhánh ở Bình Phước vận chuyển hàng về Công ty ở Tây Ninh có sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ thì khi Công ty bán hàng thực hiện việc kê khai thuế GTGT đầu ra ở Tây Ninh.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Cục Thuế tỉnh Bình Phước;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 790/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất và sử dụng hóa đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.636

DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104