Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7779/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc sử dụng kinh phí và quản lý tài sản công

Số hiệu: 7779/TC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 29/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7779/TC-HCSN
V/v sử dụng kinh phí và quản lý tài sản công

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2003

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 7779/TC-HCSN NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬ DỤNG KINH PHÍ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chủ trương từng bước tiền tệ hóa tiền lương, từ năm 1993 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lương vũ trang; theo đó một số chế độ trang cấp bằng hiện vật cho các cán bộ như tiêu chuẩn nhà ở, đồ gỗ... được xóa bỏ. Để thống nhất quản lý và đảm bảo sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và tiết kiệm tài sản Nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 6/3/1998 về quản lý tài sản Nhà nước; Điều 8, Khoản 1 của Nghị định đã quy định: "Tài sản Nhà nước trong khu vực hành chính sự nghiệp phải được sử dụng đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức; không được sử dụng vào mục đích cá nhân, kinh doanh và các mục đích khác, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác".

Tuy nhiên, thời gian qua, thông qua công tác kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị, Bộ Tài chính thấy vẫn còn một số trường hợp sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp để sửa chữa và mua sắm trang thiệt bị phục vụ tại nhà riêng cho các đồng chí Lãnh đạo cơ quan, đơn vị dưới hình thức cho mượn; Việc làm trên là trái với các quy định hiện hành.

Để chấn chỉnh việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và quản lý tài sản công không đúng mục đích, Bộ Tài chính đề nghị:

- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện nghiêm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, không được sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị để sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang bị tài sản tại nhà riêng cho các đồng chí Lãnh đạo dưới bất cứ hình thức nào (trừ trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng theo chế độ hiện hành).

- Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc sử dụng kinh phí tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình, đảm bảo việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ tiêu chuẩn quy định. Trường hợp phát hiện việc sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp không đúng quy định, đề nghị có biện pháp kiên quyết thu hồi nộp ngân sách Nhà nước và xử lý kỷ luật các cá nhân có sai phạm.

- Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện việc kiểm soát chi tiêu đảm bảo việc sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp đúng chế độ; kiên quyết xuất toán, thu hồi cho công quỹ những khoản tiền chi sai, chi vượt, chi không đúng chế độ.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7779/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc sử dụng kinh phí và quản lý tài sản công

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.959
DMCA.com Protection Status