Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn hướng dẫn thu thuế tài nguyên nước sản xuất thuỷ điện

Số hiệu: 766-TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phan Văn Dĩnh
Ngày ban hành: 11/06/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 766-TC/TCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 1991

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 766-TC/TCT NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 1991 HƯỚNG DẪN THU THUẾ TÀI NGUYÊN NƯỚC DÙNG SẢN XUẤT THUỶ ĐIỆN

Bộ Tài chính đã có Thông tư số 07-TC/TCT ngày 7-2-1991 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ngày 30-3-1990 của HĐNN và Nghị định số 06-HĐBT ngày 7-1-1991 của HĐBT về thuế tài nguyên. Về nguyên tắc các nhà máy thuỷ điện phải thực hiện kê khai nộp thuế tài nguyên tại địa phương sản xuất điện, nhưng do đặc điểm ngành điện lực thực hiện hạch toán toàn ngành, để bảo đảm nộp NSNN kịp thời, nên các Công ty điện lực thực hiện nộp thuế tài nguyên thay cho các nhà máy thuỷ điện.

Sau khi thống nhất với Bộ năng lượng, Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp thuế tài nguyên nước dùng cho sản xuất thuỷ điện như sau:

1. Căn cứ tính thuế:

Thông tư số 07-TC/TCT ngày 7-2-1991 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu thuế tài nguyên đã qui định.

Thuế tài nguyên nước dùng cho SX thuỷ điện


=

Doanh thu thuỷ điện thương phẩm


x

Thuế suất
(2%)

Doanh thu thuỷ điện thương phẩm


=

Tổng doanh thu điện thương phẩm


x

Tỷ trọng (%) sản lượng thuỷ điện trong tổng số sản lượng điện sản xuất của Công ty

Tổng doanh thu điện thương phẩm là doanh thu làm căn cứ để tính thuế doanh thu đã hướng dẫn tại công văn số 294 TC/TCT ngày 11-3-1991 của Bộ Tài chính về việc thi hành Luật thuế doanh thu đối với Điện và than.

Ví dụ: Công ty điện lực I quý I/1991 kết quả đạt

Tổng SL điện sản xuất 1.000 tr Kwh

Trong đó:

- Thuỷ điện: 700 tr Kwh (70%)

- Nhiệt điện và khác: 300 tr Kwh (30%)

- Tổng doanh thu điện thương phẩm là: 180 tỷ

Thuế tài nguyên nước thuỷ điện = (180 tỷ x 70%) x 2% = 2520 tr đồng

Số thuế tài nguyên phải nộp của từng nhà máy thuỷ điện cũng vận dụng phương pháp xác định tỷ trọng (%) sản lượng điện sản xuất của từng nhà máy thuỷ điện trong tổng số sản lượng thuỷ điện của Công ty để tính.

Ví dụ: Sản lượng thuỷ điện sản xuất của Công ty điện lực I quí I/1991 là 700 tr Kwh trong đó của nhà máy điện Hoà bình 630 tr Kwh (90%), Thác bà 70 tr Kwh (10%) số thuế tài nguyên phải nộp của từng nhà máy là:

Nhà máy thuỷ điện Hoà bình = 2.520 tr đ x 90% = 2.268 trđ

Nhà máy thuỷ điện Thác Bà = 2.520 trđ x 10% = 252 trđ

2. Thủ tục nộp thuế:

- Trước ngày 15 hàng tháng, căn cứ vào doanh thu điện thương phẩm thuỷ điện của tháng trước (tính theo phương pháp đã nêu ở trên) Công ty nộp giấy nộp tiền bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản để nộp thuế tài nguyên của tháng trước vào NSNN tại Kho bạc Nhà nước (hoặc Ngân hàng) nơi Công ty mở tài khoản giao dịch. Giấy nộp tiền do cơ quan thuế phát hành và phải ghi rõ số thuế nộp thay cho từng nhà máy thuỷ điện.

Trường hợp đến hạn phải nộp thuế tài nguyên nhưng vẫn chưa xác định được doanh thu điện thương phẩm thuỷ điện để làm căn cứ tính thuế thì có thể nộp theo số kế hoạch được cơ quan thuế chấp thuận, hết quý quyết toán theo thực tế.

- Kết thúc quý, năm, chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý, năm công ty điện lực phải lập tờ khai nộp thuế theo mẫu do cơ quan thuế qui định, làm thành 2 bản gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty.

Cơ quan thuế nhận được tờ khai do đơn vị gửi đến phải kiểm tra các căn cứ tính thuế, số thuế phải nộp, số thuế đã tạm nộp và số thuế còn phải nộp của quý trước (năm trước( xác nhận vào tờ kê khai, 1 bản gửi trả đơn vị để lưu, l bản cơ quan thuế làm căn cứ thông báo thuế. Chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, đơn vị phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào NSNN, nếu nộp thừa thì được trừ vào số thuế phải nộp của tháng đầu quý (hoặc năm sau)

- Hàng quý, năm chậm nhất không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, các Công ty điện lực phải thông báo số thuế tài nguyên đã nộp thay cho từng nhà máy thuỷ điện đồng thời gửi cho Bộ Tài chính (Tổng cục thuế)

3. Trách nhiệm của cơ quan thuế:

- Cục thuế tỉnh, thành phố nơi địa phương có nhà máy thuỷ điện, hàng tháng trước ngày 15 căn cứ vào tờ khai về thuế tài nguyên của Nhà máy điện gửi đến, thực hiện kiểm tra xác nhận số liệu kê khai, gửi báo cáo kết quả sản xuất tháng trước của các nhà máy về Tổng cục Thuế.

- Cục thuế tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý thu thuế các Công ty điện lực có trách nhiệm tổ chức quản lý thu thuế tài nguyên nước thuỷ điện như các sắc thuế khác theo đúng chế độ qui định.

- Tổng cục thuế, hàng quý căn cứ vào báo cáo của các Cục thuế nơi địa phương có nhà máy thuỷ điện và thông báo đã nộp thuế tài nguyên thay cho các nhà máy thuỷ điện của Công ty điện lực gửi đến, thực hiện thông báo số thuế tài nguyên đã nộp cho từng địa phương.

Các tỉnh có Nhà máy thuỷ điện được tính số thu thuế tài nguyên do Tổng cục thuế thông báo vào số thu NSNN tại địa phương.

 

Phan Văn Dĩnh

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn hướng dẫn thu thuế tài nguyên nước sản xuất thuỷ điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.584
DMCA.com Protection Status