Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6298/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 18/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6298/BNN-TC
V/v thuê Kiểm toán dự án CNSH Lâm nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 986/KHLN-TC ngày 05/11/2010 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đề nghị Bộ cho phép đơn vị thực hiện kiểm toán dự án đầu tư “Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm công nghệ sinh học lâm nghiệp cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Cho phép Chủ đầu tư là Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được phép thực hiện gói thầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo các nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 2259/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán theo quy định hiện hành.

Đề nghị Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6298/BNN-TC ngày 18/11/2010 về thuê Kiểm toán dự án công nghệ sinh học lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.683

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!